Poézia, aforizmy, poviedky, recenzie, glosy a ankety publikované časopisecky
za posledných 10 rokov:
Nové Slovo, Dotyky, Literárny týždenník, Literárna príloha Pravdy/Pulz, Slovenské Pohľady, Romboid, RAK, Psí víno (ČR), WELES (ČR)

Poézia publikovaná v zborníkoch:
DOTYKY SLOVA. Bratislava, Odkaz 1996
SPRÁVNA CHVÍĽA. Bratislava, VSSS a NLC 1998
BÁSNE 2012, BÁSNE 2013 (K. K. BAGALA a literarnyklub.sk)

Poézia publikovaná v Slovenskom rozhlase a iných rádiách:
LITERÁRNE SPEKTRUM február 2001; apríl 2002; august 2003
ranné ladenie Rádio Devín – marec 2001
NEDEĽNÁ LÝRA december 2002
LITERÁRNA KAVIAREŇ – ON AIR (Rádio Východ)/apríl 2001
LUK – Druhá strana smútku/Pásmo o smútku v našej a svetovej poézii (Rádio Slovensko, 16.3.2004)
NEDEĽNÁ LÝRA (z básn. zb. Muž oblačného dňa) (Rádio Slovensko/Rádio Devín, apríl 2004)
BÁSNE Z POHÁRA S DVOJITÝM DNOM (Rádio Devín: Súčasná slovenská poézia. November 2013. Pripravil Ján Gavura)

Rozhovory pre časopisy, Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu:
„JAZYK, KTORÝ SMRDÍ ČLOVEČINOU" Dotyky 9-10/1999, s. 2-5
„ČAKANIE PRED PEKLOM" Rádio Regina – jún 2001
VLNENIE Rádio Regina – december 2003
ranné ladenie Rádio Devín – december 2003
LITERÁRNE SPEKTRUM Rádio Devín a Rádio Regina – január 2004
METRO STV-DVOJKA – február 2004
Chodievam sa občas stíšiť na cintorín. Knižná revue 2007/11. Rozhovor s R. Brenkusom.
Počúvaj iba svoju dušu. Knižná revue 2009/22. Rozhovor s P. Bilým.