***

čítal som že predtým
je niečo ako orgazmus

zase som nespal
som nedisciplinovaný pacient
nepočítam baránkov

ale aj keby som spal aj keby sladká
bola súčtom horkej a horkej
existoval by povraz

***

v jednom z kalichov päťramenného lustra
sa trepocú krídla hnedého motýľa

v jednej z kaviarní v tejto chvíli
prebieha vášnivá diskusia o odtieňoch

ale mŕtva
farba

steká po rovnakej živej

***

pritláčať si
palec a ukazovák
na koreň nosa

je privolávať

priskorá a pridlhá
večera v dome mŕtveho

sedím a sedím:
rozprávka o vrane
a vrane

***

dievča sa hrá
so slameným klobúkom

kým sklopí zrak
kým si ním prikryje lono

umrú hlboko v mojom hrdle
všetky slabiky pre ňu

***

dievčenské prsty

štíhle dlhé
chvejúce sa

ako keď zbieraš
bylinky

a nemyslíš pritom na čaj