DOBRÝ DEŇ JE TAKÝ
ktorý rád
prižmúri oko
nad svojimi bdejúcimi

DOBRÁ NOC JE TAKÁ
ktorá do rána
nezažmúri oka
nad svojimi spiacimi

 

CELÝ ŽIVOT SA ROZHODUJEM
medzi kostolom a krčmou
v pevnej viere
že až zomriem
boh sa rozhodne správne

 

KEĎ SA NA IDEY
pozrieme z druhého konca
či chceme či nechceme
sú to yedi

 

PRESNOSŤ JE VÝSADOU KRÁĽOV
a päť minút po
prichádzajú aj kráľovné
vravievam zakaždým
mojej milej
ale ona sa len smeje
a oči jej kričia:
nech žije republika

 

MILOVAŤ V MÁJI
hovoriť o láske
na Vianoce
ísť do kostola
na Veľkú noc –
to je klišé
ale nemilovať
v máji
nehovoriť o láske
na Vianoce
a nejsť do kostola
na Veľkú noc –
to je tiež klišé

 

DIZERTÁCIA
ALEBO SPOMIENKA NA ČSSR

dlho som nevedel pochopiť
prečo sa ilustrácie vo vedeckých prácach
označujú obr.

napríklad obr. 1
obr. 2
obr. 3
atakďalej

až keď som v Ostrave
dopísal
a v Košiciach obhájil
tú svoju
pochopil som prečo:

cítil jsem se jako obr