1. Cena Slovenských pohľadov 2005, próza, poviedka Posledný deň
2. Prémia v súťaži BÁSNE Asseco solutions 2012
3. Prémia v súťaži BÁSNE Asseco solutions 2013